Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Secret Escapes Ltd je spoločnosť registrovaná vo Veľkej Británii a je jediným majiteľom a prevádzkovateľom internetovej stránky www.travelist.sk (ďalej len Travelist). Spoločnosť Secret Escapes v plnej miere rešpektuje a chráni osobné údaje Zákazníkov v zmysle príslušného zákona o ochrane osobných údajov. Tento dokument zahŕňa informácie o tom ako bude Secret Escapes Ltd. využívať Vaše osobné údaje získané prostredníctvom internetových stránok, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Secret Escapes Ltd. bude využívať Vaše osobné údaje len spôsobmi uvedenými v tomto vyhlásení a v súlade s aktuálnymi právnymi normami.

Travelist je cestovateľský klub, ktorý sprístupňuje svoje exkluzívne ponuky výhradne svojim členom, ktorí sa registrujú prostredníctvom emailovej adresy. Z bezpečnostných dôvodov je zákazník pri registrácii požiadaný o vytvorenie hesla, ktoré slúži na ochranu jeho osobného konta pred zneužitím. Registráciou v cestovateľskom klube Travelist udeľuje zákazník prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov: mena, priezviska, prípadne obchodného mena a identifikačného čísla, bydliska, emailovej adresy, telefónneho čísla, dátumu narodenia a IP adresy. V prípade prihlásenia/registrácie zákazníka prostredníctvom siete Facebook tiež udeľuje súhlas so spracovaním svojich základných údajov poskytnutých/zverejnených na sieti Facebook.

Všetci zaregistrovaní zákazníci majú možnosť filtrovať alebo zakázať zasielanie propagačných materiálov na základe osobných preferencií. Naša striktná antispamová politika dovoľuje zasielať propagačné materiály len tým zákazníkom, ktorí nám udelili svoj súhlas pri registrácii. Svoje rozhodnutie môže zákazník kedykoľvek zmeniť kliknutím na link v päte každej marketingovej správy, alebo priamo v nastaveniach svojho účtu. Zakázaním zasielania propagačných materiálov Travelist zákazník nestrá prístup k webovej stránke Travelist a jej ponukám.

Aj napriek zakázaniu zasielania materiálov Travelist, môže zákazník dostávať niektoré dôležité správy týkajúce sa transakcií, či rezervácii. Tieto správy dostávajú všetci zákazníci, aj napriek úplnému zastaveniu zasielania marketingových správ.

Ak chce zákazník úplne a trvalo zrušiť svoj účet na stránke Travelist, musí o to požiadať zaslaním emailu na adresu info@travelist.sk. Po zrušení účtu môže Travelist v prípade nejasností naďalej udržiavať niektoré z údajov zákazníka vo svojej zabezpečenej databáze.

Pri rezervácii prostredníctvom stránky Travelist je zákazník presmerovaný do rezervačného formulára, v ktorom vyplní potrebné detaily úhrady. Žiadne z finančných údajov, ako sú čísla kreditných kariet, sa v databázach stránky neukladajú. Podrobnosti platby sú odoslané prevádzkovateľovi platobnej platformy, ktorý prepošle platbu zákazníka na účet Travelist. Po spracovaní rezervácie zákazníka, zrealizuje Travelist platbu u dodávateľa, u ktorého si zákazník vytvoril rezerváciu.
Ako využívame vaše osobné údaje


Všetky osobné údaje ako je email, telefónne číslo, či poštové smerovacie číslo, slúžia výhradne pre komunikáciu so zákazníkom, v súlade s jeho preferenciami, a tiež pre spracúvanie jeho rezervácii na stránke Travelist. Prevádzkovateľ môže tiež reagovať na emaily alebo záznamy telefonických hovorov v prípade spätnej väzby alebo v prípade záujmu o prácu v Travelist. Informácie získané týmto spôsobom nebude prevádzkovateľ stránky Travelist poskytovať žiadnym tretím osobám, okrem partnerov, u ktorých si zákazník vytvoril rezerváciu (bližšie popísané v podrobných podmienkach poskytovania služieb).

Zákazník zadávajúci pri rezervácii svoje osobné údaje ako meno, priezvisko, adresu, emailovú adresu a informácie spojené s rezerváciou, ako číslo cestovného pasu zákazníka a spolucestujúcich, dáva tiež súhlas na spracovávanie údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, kde ich môžu vyžadovať letecké spoločnosti, hotely a tiež colné
a imigračné služby. Pri cestách do Spojených štátov Amerických sú tieto informácie tiež sprístupnené Americkej colnej a hraničnej službe (US Customs and Border Protection) pre prevenciu a potláčanie terorizmu a iných vážnych medzinárodných zločinov.

Spoločnosť Secret Escapes si vyhradzuje právo poskytnúť informácie zákazníkov akejkoľvek zo svojich doplnkových spoločností a materskej spoločnosti, v súlade s článkom 1159 Britského zákona o obchodných spoločnostiach UK Companies Act 2006. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo poskytnúť údaje zákazníkov tretím osobám v súvislosti s predajom alebo nákupom aktív a subjektov.


Cookies a naša webová stránka


Okrem osobných údajov, s ktorých spracovávaním dáva zákazník svoj súhlas, môže prevádzkovateľ stránok Travelist hromadiť tiež informácie o Vašom počítači (s cieľom overenia pravosti zdrojov, ktoré užívateľ zadáva na stránkach Travelist). V tomto prípade prevádzkovateľ môže združovať informácie o operačnom systéme, internetovom prehliadači, rozlíšení obrazovky, či stránkach, z ktorých bol zákazník presmerovaný.

Prevádzkovateľ používa Cookies predovšetkým pre zjednodušenie práce zákazníka so stránkou a taktiež pre analytické a marketingové účely. Súbory Cookies obsahujú informácie, ktoré sa zapisujú na pevný disk počítača zákazníka a pomáhajú vytvárať lepšiu stránku
a personalizované služby.

Súbory Cookies prevádzkovateľovi umožňujú:

1. Odhadnúť počet návštevníkov a monitorovať ich pohyb na stránkach
2. Ukladať informácie o preferenciách zákazníka
3. Skrátiť čas vyhľadávania
4. Identifikovať zákazníka, ktorý sa vrátil na stránku

Súbory Cookies nezhromažďujú citlivé údaje ako priezvisko, adresa, či finančné informácie.
Užívateľ stránok Travelist nemusí s používaním Cookies súhlasiť, tým však stráca úplnú alebo čiastočnú možnosť používania týchto stránok. V prípade, že užívateľ súhlasí s používaním súborov Cookies, systém prevádzkovateľa stránok Travelist bude posielať tieto súbory počas prihlásenia zákazníka na internetovú stránku.

Travelist udržiava všetky údaje zákazníkov v zabezpečenej databáze, avšak aj napriek maximálnej snahe prevádzkovateľa, nie je možné garantovať bezpečný prenos údajov, ktoré sú posielané prostredníctvom internetu. Vždy, keď zákazník posiela svoje osobné údaje, koná tak na vlastné rizko.


Zákaznícke práva

Zákazník ma právo požiadať Travelist o nespracovávanie dát pre marketingové účely. Ma tiež právo na náhľad do svojich dát uložených spoločnosťou Secret Escapes. Právo na prístup k údajom možno využívať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov UK Data Protection Act 1998, neskoršími zmenami a každý prístup môže byť spojený s doplatkom vo výške 10 GBP na pokrytie nákladov na prístup k osobným informáciám, ktoré prevádzkovateľ drží.

Súhlas

Tým, že zákazník odovzdáva svoje osobné údaje prostredníctvom internetových stránok Travelist, emailom alebo poštou, dáva súhlas na zhromažďovanie, ukladanie a spracovanie týchto údajov spôsobom uvedeným v tomto vyhlásení o Ochrane osobných údajov, a taktiež vo Všeobecných podmienkach pre použitie webovej stránky Travelist.

Platnosť ochrany údajov a zmeny

Travelist si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky ochrany osobných údajov bez skoršieho upozornenia a z akýchkoľvek dôvodov. V prípade zmeny Vašich kontaktných údajov prosíme o zaslanie nových na adresu info@travelist.sk. Všetky zmeny v tejto ochrane osobných údajov budú zverejnené webovej stránke Travelist a (kde je to vhodné) posielané emailom na poslednú nám známu adresu. Zmeny vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na stránke alebo preposlania emailom v závislosti na tom, čo sa stane neskôr. Ak tieto zmeny budú mať na Vás nepriaznivý dopad, môžete vzniesť námietky v priebehu 20 dní od ich zaslania alebo publikácie na stránke a žiadna z týchto zmien sa neuplatní vo vzťahu k Vašim dátam, ktoré už máme, ale jedine k informáciám, ktoré dostaneme od Vás v budúcnosti.

Otázky/ Kontakt

V prípade otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia Ochrany osobných údajov alebo Vašich dát, ktoré už máme, kontaktujte nás na: info@travelist.sk