Zásady ochrany osobných údajov

Secret Escapes Ltd je spoločnosť zaregistrovaná v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá v celosti vlastní a prevádzkuje webovú lokalitu www.secretescapes.com („Secret Escapes“). Secret Escapes berie vážne zaobchádzanie s osobnými údajmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov uvádzajú podrobnosti o tom, ako bude spoločnosť Secret Escapes zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi po tom, ako ich od vás získa, a to buď prostredníctvom svojej webovej lokality alebo inak, a tiež podrobnosti o type informácií, ktoré od vás môžeme získať. Secret Escapes použije vaše údaje len tým spôsobom, ako je podrobne popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo na svoje legitímne komerčné účely.

Informácie, ktoré môžeme od vás zhromažďovať

Na získanie prístupu k našim individuálne vybraným hotelom za výhodné členské sadzby od vás potrebujeme len vašu e-mailovú adresu, aby ste sa mohli bezpečne prihlásiť na našu webovú lokalitu (pomocou svojho vlastného jedinečné hesla) a dostávať naše najnovšie a najlepšie ponuky priamo do svojej schránky.

Prihlásením sa na našu webovú lokalitu Secret Escapes zaistíme, aby všetci naši členovia boli schopní vytvárať a spravovať svoj účet a e-mailové preferencie, keď sa prihlásia na webovej lokalite, takže môžu prijímať tak veľa alebo tak málo e-mailov, ako sa im páči. Naše zásady ochrany pred nevyžiadanou poštou tolerujú iba e-maily na základe povolenia (vyžiadame si váš súhlas predtým, ako vám pošleme akékoľvek marketingové e-maily) a členovia môžu odstúpiť alebo zmeniť e-mailové preferencie kliknutím nad odkazu v spodnej časti všetkých marketingových e-mailov, alebo upravia nastavenia svojho účtu na webovej lokalite, ak si na nej už vytvorili účet.

Členovia Secret Escapes, ktorí majú účet, si vyhradzujú právo spravovať svoje e-mailové preferencie a môžu sa rozhodnúť odhlásiť sa z marketingovej komunikácie, pričom si však zachovajú plný prístup na webovú lokalitu. Budete sj musieť  upraviť nastavenie účtu na webovej lokalite, kde určíte svoje preferencie, alebo nám napíšte na
<a href='mailto:info@travelist.sk'>info@travelist.sk</a> , ak sa chcete odhlásiť z odberu marketingovej komunikácie od nás.

Niektoré správy (napríklad dôležité upozornenia týkajúce sa účtov a fakturačné údaje) sú považované za transakčné správy a sú nevyhnutné pre všetkých našich zákazníkov. Tieto správy vám preto budeme  naďalej posielať (ak ste vykonali rezerváciu cez nás), aj keď ste sa odhlásili z odberu marketingovej komunikácie od nás, pokým si nezrušíte svoj účet na Secret Escapes a ak sa neodhlásite z takejto komunikácie a ak nepožiadate o odstránenie svojho účtu.  Ak chcete zrušiť svoj účet na Secret Escape, napíšte nám na adresu <a href='mailto:info@travelist.sk'>info@travelist.sk </a>. Upozorňujeme, že ak zrušíte svoj účet na Secret Escapes, budeme aj naďalej viesť evidenciu o akýchkoľvek transakčných údajoch počas primeraného obdobia pre prípad, že sa vyskytnú nejaké problémy, ktoré bude treba vyriešiť v súvislosti s vašou rezerváciou. Tieto údaje budú uložené v našej zabezpečenej databáze.

Ak uskutočníte rezerváciu prostredníctvom našej webovej lokality, budete presmerovaný na platobnú stránku, kde môžete zadať svoje platobné údaje. Neukladáme finančné údaje ako napr. čísla kreditných kariet. Nášmu poskytovateľovi platobnej platformy budú odovzdané údaje o rezervácii, ktoré sme od vás získali, aby sme mohli spracovať vašu platbu na náš účet. Len čo prijmeme od vás platbu na náš účet, vykonáme príslušné platby poskytovateľovi vašej dovolenky alebo subjektu, ktorý zabezpečuje vašu cestu.

 

Ako používame tieto informácie

Všetky osobné údaje, ako napr. e-mailové adresy alebo poštové smerovacie čísla evidujeme výhradne len na komunikáciu s vami v súlade s tým, ako ste požadovali a na spracovanie všetkých rezervácií, ktoré ste cez nás uskutočnili.  To znamená, že vám budeme posielať informačný bulletin, ak ste sa u nás prihlásili alebo ste si u nás otvorili účet, a to v takých intervaloch, ako ste požadovali, alebo vám odpovieme a budeme s vami viesť korešpondenciu, ak nám poskytnete spätnú väzbu alebo sa budete u nás uchádzať o prácu. Toto zahŕňa všetky informácie, ktoré nám poskytnete po svojom návrate z dovolenky alebo akékoľvek e-maily alebo záznamy telefonických rozhovorov, ktoré môžeme s vami mať.

Tieto informácie nebudeme zdieľať s inými stranami, pokiaľ to nebudeme potrebovať na to, aby sme zabezpečili vaše rezervácie u poskytovateľov služieb (tretích strán), alebo pokiaľ to nie je výslovne uvedené v  akýchkoľvek osobitných podmienkach, ako je to niekedy v prípade súťažných podkladov, alebo ak tak nebudeme povinní urobiť podľa zákona.

Upozorňujeme, že ak chcete dokončiť svoju rezerváciu, budeme potrebovať vaše meno, adresu a/alebo e-mailovú adresu spolu s ďalšími informáciami, ktoré sú relevantné pre vašu rezerváciu (napríklad vaše číslo pasu a čísla pasu ľudí vo vašej skupine). Je to preto, aby sme mohli spracovať vašu rezerváciu a odovzdať ju tretím stranám, ktoré vám poskytujú vami rezervované služby (napr. hotely, letecké spoločnosti, verejné orgány, ako napríklad colné a imigračné, ak je to potrebné, atď.) tak, aby mali relevantné informácie a mohli vám poskytnúť rezervované služby. To sa týka aj citlivých osobných údajov, ktoré nám môžete poskytnúť, ako sú napríklad informácie týkajúce sa zdravotného postihnutia, stravovacích požiadaviek a/alebo náboženského presvedčenia. To môže zahŕňať prenos informácií mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP") a tým, že nám tieto informácie poskytnete, poskytujete nám svoj súhlas (a súhlas ostatných osôb zahrnutých vo vašej skupine) na prenos týchto informácií mimo EHP. Ak cestujete do Spojených štátov, Úrad Spojených štátov na ochranu colného priestoru a hraníc dostane tieto informácie na účely prevencie a boja proti terorizmu a iným závažným nadnárodným trestným činom.

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť  ktorémukoľvek členovi našej skupiny, čo znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej materskú spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam, ako sú definované v § 1159 Zákona o spoločnostiach Spojeného kráľovstva z roku 2006. Vaše osobné informácie môžeme zverejniť tretím stranám v prípade, že by sme predali alebo kúpili akúkoľvek  obchodnú spoločnosť alebo aktíva (v takom prípade môžeme sprístupniť vaše osobné údaje perspektívnemu predajcovi alebo kupujúcemu takéhoto podniku alebo aktív).

Súbory Cookies a naša webová lokalita

Okrem osobných údajov, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, môžeme tiež zhromažďovať informácie o vašom počítači (zvyčajne na overenie, že aktivita na našej webovej lokalite pochádza z pravých zdrojov) a o vašom všeobecnom používaní webovej lokality. To môže zahŕňať vašu IP adresu, operačný systém, softvér webového prehliadača, rozlíšenie obrazovky a odkazovanú webovú lokalitu.   

Súbory cookies používame predovšetkým preto, aby sme vám uľahčili používanie našej webovej lokality, a tiež pre účely marketingu a analýz. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sa prenášajú na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšovať našu webovú lokalitu a poskytovať lepšie a osobnejšie služby. Umožňujú nám:

 

 

i.            Odhadnúť veľkosť nášho publika a vzorce využívania.

ii.            Ukladať informácie o vašich preferenciách, čo nám umožňuje prispôsobiť našu lokalitu vašim individuálnym záujmom.

iii.            Zrýchliť vaše vyhľadávanie.

iv.            Rozoznať vás, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu.

Naše súbory cookies neukladajú citlivé informácie,  ako je vaše meno, adresa alebo finančné údaje. Môžete vymazať akékoľvek súbory  cookies uložené vo vašom počítači alebo odmietnuť prijatie súborov  cookies tým, že aktivujete toto nastavenie na vašom prehliadači, čo vám umožní odmietnuť nastavenie súborov cookies. Upozorňujeme však, že ak si vyberiete toto nastavenie, môžete  zabrániť prístupu na alebo používaniu celej webovej lokality alebo jej časti. Pokiaľ ste neupravili nastavenie  svojho prehliadača tak, aby odmietal súbory cookies, náš systém bude poskytovať súbory cookies, keď sa prihlásite na našej webovú lokalitu.

Ľutujeme, ale prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Aj keď sa budeme snažiť chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich dát prenesených na našu webovú lokalitu; akýkoľvek prenos je na vlastné nebezpečenstvo. Len čo dostaneme vaše údaje, budeme používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

Vaše práva

Máte právo požiadať spoločnosť Secret Escapes, aby nespracovávala vaše osobné údaje na marketingové účely. Máte tiež právo na prístup k informáciám, ktoré o vás eviduje Secret Escapes. Vaše právo na prístup môžete uplatniť v súlade so Zákonom Spojeného kráľovstva o ochrane údajov z r. 1998, v znení neskorších predpisov a každá žiadosť o prístup môže podliehať uhradeniu poplatku vo výške 10 GBP na kompenzáciu našich nákladov spojených s tým, že vám poskytneme podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás evidujeme.

Súhlas

Zverejnením svojich osobných údajov prostredníctvom webovej lokality, telefonicky alebo e-mailom alebo poštou dávate súhlas na zhromažďovanie, ukladanie a spracovanie vašich osobných údajov spoločnosti Secret Escapes spôsobom, ktorý je stanovený v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v našich podmienkach vzťahujúcich sa na vaše používanie tejto webovej lokality a /alebo zabezpečovanie rezervácií prostredníctvom nás.

Platnosť / zmeny

Secret Escapes Ltd má právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia. Ak zmeníte svoje kontaktné údaje, prosím pošlite e-mail s vašimi novými údajmi na info@travelist.sk. Akékoľvek zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov budú zverejnené na našej webovej lokalite a (kde je to vhodné) budú zaslané e-mailom na poslednú emailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, a nadobudnú účinnosť od neskoršieho dátumu, vzhľadom na dátum zverejnenia na webovej lokalite alebo dátum odoslania e-mailu. Ak sú takéto zmeny pre vás celkovo nevýhodné, môžete proti nim podať námietku v lehote do 20 dní od ich zverejnenia na našej webovej lokalite alebo od ich doručenia vám, a v tomto prípade žiadne navrhované zmeny nebudú účinné vzhľadom na informácie, ktoré sme už získali, ale budú sa vzťahovať sa len na informácie, ktoré zhromaždíme v budúcnosti.

Otázky / Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo informácií, ktoré evidujeme o vás, potom nás prosím kontaktujte na adrese:Secret Escapes Ltd
4th Floor
29-35 Farringdon road
London 
EC1M 3JB
info@travelist.sk 
+48 22 460 21 91